Er kwamen heel wat leerlingen in uniform. Er werd tijdens de middagpauze nog eens echt gespeeld. Dank aan de leerlingen uit het zesde jaar die de spelletjes op gang trokken.