Internationalisering

De Europese Commissie heeft zijn verschillende onderwijs- en opleidingsinitiatieven gebundeld in één enkel programma “Een Leven Lang Leren”. Dit programma laat individuen toe alle fasen van hun leven stimulerende leermogelijkheden te volgen over heel Europa. Het bestaat uit 4 programma’s: Comenius (voor scholen, incl. lerarenopleidingen), Erasmus (voor hoger onderwijs), Leonardo da Vinci (voor beroepsonderwijs- en opleiding) en Grundtvig (voor volwasseneneducatie).

Een transversaal programma vervolledigt deze vier sectoren en focust op beleidssamenwerking, talen, informatie- en communicatietechnologie.

Het Jean Monnet programma stimuleert onderwijs, reflectie en debat over het Europese integratieproces in het hoger onderwijs over de hele wereld.

Een Nationaal Agentschap (www.epos-vlaanderen.be) organiseert contact seminaries en beurzen waar geïnteresseerde scholen partners kunnen vinden om een project mee te organiseren, te coördineren en uit te voeren. Voor Vlaanderen bevindt dit agentschap zich in Alden Biesen en in Ryckevelde.

Onze school doet aan internationalisering sinds 1994 en kan een scala van succesvolle projecten voorleggen:

  • Euroclasses
  • Comenius : Building Bridges into the 21st century, Amos- A Mosaic of Voices, On the Path for Peace, Europia, Giovani Promossi Senza Confini, Euro.com, Common Gooods and Peace
  • Taalstages met: Wunstorf (Duitsland), Macomer (Sardinië) en Ercolano en Napels (Italië).
  • Leonardo
  • sinds 2013: Bilaterale uitwisselingen met: Ercolano (Italië), Cordoba (Spanje) en Lillehammer (Noorwegen).

In ieder Comenius project werkt onze school samen met en sinds 2007 coördineert zij op Europees niveau partnerscholen uit verschillende Europese landen (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Hongarije , Spanje en Italië…) maar ook Palestina en Jordanië.

Thema’s waarrond gewerkt wordt raken steeds het hart van de moderne samenleving: vredes- en herinneringseducatie, multicultureel samenleven, creatieve communicatie en interculturele dialoog, “common goods” problematiek, vrijheid, media, Europees burgerschap… De HHC hebben een prima internationale reputatie opgebouwd en werden laureaat van “De Vredesprijs” van de Stad Antwerpen, de prijs “Jeugd en civisme” en de”Cultuurprijs” van Heist-op-den-Berg.

Concreet is de voertaal van ieder project het Engels. Het succes van alle HHC internationale meetings berust op de gastvrijheid in gezinnen (alhoewel bepaalde landen kiezen voor verblijf in hotels of jeugdherbergen), op het doorbreken van de grenzen ASO , TSO en BSO, op de unieke buitenlandse contacten en bestemmingen (een must voor Europa), op de gelijke kansen tot deelname voor iedereen (de verplicht beperkte delegaties zijn telkens ambassadeurs voor hun school, hun dorp en hun land), op de opgelegde communicatie met en verankering in de lokale gemeenschap, op een sterk en internationaal gewaardeerd coördinatiebeleid…

Leerlingen die meereizen en /of huisvesten missen evident bepaalde lessen maar moeten kunnen rekenen op solidariteit en begrip van hun leraars en titularissen. Zij melden hun afwezigheid, halen lessen, taken en toetsen in. Ze ontvangen een Europees geldig certificaat dat erg waardevol is bij hun verdere studies, sollicitaties en stages en- zo bewijst de praktijk- hun kansen op een succesvolle Erasmus deelname garandeert.

Werkgroep internationalisering: Véronique Vanderstukken, Kris Schollaert, Mietje Vanderstukken, Ilse Van den Meutter, Bieke Cabergs… en anderen.