SOHO

Studiekeuzebegeleiding

Onze scholengemeenschap werd, samen met een aantal andere scholengemeenschappen uit het Mechelse, geselecteerd om deel te nemen aan een pilootproject betreffende de overstap van het Secundair Onderwijs naar het Hoger Onderwijs (SOHO). Het opzet is om door een betere studiekeuzebegeleiding tot een meer gemotiveerde keuze te komen om het aantal mislukkingen in het eerste jaar van het hoger onderwijs te verminderen. Het project wordt sterk begeleid door mensen van het departement die in onze scholen regelmatig vergaderen met de SOHO coördinatoren en de CLB medewerkers.

Dit keuzeproces zal in de komende jaren minder uniek begeleid worden door de klassenleraar van het zesde jaar maar zal behoren tot de taak van alle leerkrachten van de tweede en derde graad. Uiteraard zal de begeleiding van jaar tot jaar anders aangepakt worden. In de tweede graad kan dit gebeuren door het thema “kiezen” aan bod te laten komen in de lessen of door occasioneel bepaalde beroepen en studierichtingen toe te lichten. Ook het ontwikkelen van de zelfkennis van de leerling kan een thema zijn. Alle vakken kunnen daartoe hun steentje bijdragen.

De taak van de SOHO coördinatoren is niet zelf aan studiebegeleiding te gaan doen maar in onze scholengemeenschap een beweging op gang te brengen om hoger vermelde doelstellingen te realiseren.

Alle verdere informatie vind je op de SOHO-website: www.ond.vlaanderen.be/soho