Sport

Het profiel van een sportactieve school situeert zich op verschillende niveaus:

Vooreerst heb je het basispakket sport tijdens de lesuren (alle klassen hebben 2 x 50 minuten lichamelijke opvoeding per week). Vervolgens heb je de ‘middagsport’ , de naschoolse sport en de ‘buitengewone’ sportmogelijkheden. Zoals het een sportschool betaamt, is er voor elk jaar een volwaardige sportdag voorzien. Daarnaast hebben we de sport in onze sportrichtingen ‘Sportwetenschappen’ en ‘Lichamelijke Opvoeding en Sport’.

Lichamelijke Opvoeding

Net als alle andere vakken heeft Lichamelijke Opvoeding een opgelegd leerplan. Jaarlijks moeten bepaalde balsporten, slagbalsporten, atletiekdisciplines, gymnastiekonderdelen, verdedigingsvormen,… beoefend worden.

Leerkrachten L.O. zien het als taak leerlingen, elk op zijn tempo en niveau, te doen groeien als mens, waarbij niet alleen motorische vaardigheden worden nagestreefd, maar ook sociale vaardigheden (attitudes) worden gestimuleerd.

Leerlingen worden jaar per jaar aangezet om het leerproces van zichzelf en anderen in handen te nemen, zodat ze verantwoordelijkheid opnemen voor elkaars leren en respect leren hebben voor elkaars mogelijkheden.  Alle leerlingen kunnen met deze ‘proces-matige’ aanpak succeservaringen opdoen en zullen dit als ‘leuk’ ervaren. We richten ons hierbij op levenslang leren waardoor de kans groter is dat ze na de schooluren of na hun schoolcarrière gemotiveerd blijven om sport, op welk niveau dan ook, te gaan beoefenen op zelfstandige basis.

Middagsport

Zowel in de middenschool als in de bovenbouw worden er verschillende sporten tijdens de middagpauze aangeboden.

Naschoolse sport

Dit derde grote onderdeel van ‘sport-op-school’ vindt vooral plaats op woensdagnamiddagen. Wij nemen in alle graden deel aan verschillende grote competities van de overkoepelende organisatie MOEV. Zo krijgen onze leerlingen de kans om zich competitief te meten met leerlingen van andere Vlaamse scholen. Wij nemen traditioneel deel aan voetbal, volleybal, veldlopen, zwemmen, gymnastiek en de survival trophy.

Naast dit competitief gedeelte van MOEV , bieden wij ook een recreatief gedeelte aan : op onze school zelf (sportzaal Biekorfstraat) of bij een plaatselijke sportvereniging. Zo hebben we basketbal 3 on 3, streetvoetbal, badminton, tennis, tafeltennis,… Langs deze weg komen de leerlingen rechtstreeks in contact met een sportvereniging in de buurt en wordt de ‘drempel’ naar zo’n sportclub kleiner.

Tot slot zijn we met onze school mee gestapt in het project SNS (Sport Na School). Dit is een actie in samenwerking met de gemeente Heist-op-den-Berg en Stichting Vlaamse Schoolsport. Hier kan je tegen een zeer kleine vergoeding proeven van alle sporten in de nabijheid van Heist-op-den-Berg. Meer info kan je vinden op deze link: www.sportnaschool.be.

Sportdag

Op onze school wordt jaarlijks een sportdag ingericht waarbij in de eerste graad een waaier aan sporten wordt aangeboden in een doorschuifsysteem.

In het derde jaar wordt een sportdag op maat gemaakt door leerlingen van de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport.

In het vierde jaar trekken we naar De Lilse Bergen voor een hoogteparcours en een trophy.

In de derde graad kan men kiezen uit een waaier aan mogelijkheden en kiezen leerlingen zelf aan de hand van een keuzeformulier. Er worden heel diverse sporttakken aangeboden zodat eenieder een sportdag kan kiezen naar eigen interesse.

Hierbij enkele keuzemogelijkheden: een sportdag in het health center Bodyworld (oa kickfun, squash,…),  een ganse dag strand- en watersporten (golfsurfen, zeekayak,…) te Oostende, tennis + omnisport, freerunning + badminton,  lacrosse + fitness,…

“Buitengewone” sportmogelijkheden

Voetbal leerlingen-leerkrachten

Traditioneel voetballen in mei de leerlingen tegen de leerkrachten. Zowel de meisjes als de jongens van het zesde jaar spelen elk hun match tegen respectievelijk de vrouwelijke en de mannelijke leerkrachten. Ambiance is steeds verzekerd!

Sportrichtingen ‘Sportwetenschappen’ en ‘Sport’

Op onze school bieden wij sportrichtingen aan in de doorstroom (sportwetenschappen) en dubbele finaliteit (sport).

De leerlingen van de 2e graad uit de richting ‘sportwetenschappen’ krijgen een wekelijks sportpakket van 5 uren: atletiek, doel- en terugslagspelen, gymnastiek, zwemmen en REV/basics. In de derde graad komt het aantal uren sport op 6, met een extra uur voor doel- en terugslagspelen.

Zit je in de richting ‘Sport’ dan krijg je 9 uur sport: atletiek, doel- en terugslagspelen, gymnastiek, zwemmen, REV en sport basics (hier komt alles aan bod dat niet past in de klassieke sporten, bv. frisbee, contact-en verdedigingsvormen, oriëntatie, korfbal, ping-pong,…).

Voor onze praktijklessen maken we niet enkel gebruik van de accommodatie op onze school maar  gebruiken we eveneens het gemeentelijk zwembad, de atletiekpiste in Booischot, de sportzalen en de volledig uitgeruste gymzaal in de “De Sporthal”.

In het vierde nemen onze sportleerlingen deel aan een verplichte skistage in het buitenland.