Graadcoördinatie

De graadcoördinatoren stimuleren de activiteiten en verzorgen de administratie en invulling van de vakoverschrijdende eindtermen voor de betrokken graad, volgen de de intra- en extra-muros activiteiten op, zij nemen deel aan en coördineren projecten in de diverse themagroepen, zijn aanspreekpunt bij kalendervragen, bevragingen…

Tinneke Van de Vel

1ste graad

Lizy Van Roy

2de graad

Hilde Cools

3de graad