Waarom kiezen voor onze school?

Ouders gaan samen met hun kinderen op zoek naar een geschikte school. Zij zijn ervan overtuigd dat iedere school het beste met haar leerlingen voorheeft. Toch zien zij elke school anders werken. Wij hebben dan ook de plicht om ons project voor te stellen.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat wij een maatschappelijke opdracht te vervullen hebben, in en voor de regio Heist-op-den-Berg, nu en morgen.

Wat vinden wij vanuit een hedendaagse katholieke inspiratie belangrijk?

Hartelijk zijn

Een hartelijke school zijn, met openheid naar en respect voor iedereen.

Kwaliteit bieden

Kwaliteitsvol onderwijs verstrekken met aandacht voor de toekomst van de leerlingen.

Competenties ontwikkelen

Werken aan de vorming van competente mensen met verantwoordelijkheidszin, die willen en kunnen samenwerken met anderen.

Opvoeding

Samen met de ouders voor een opvoeding zorgen die elke leerling de kans biedt om zijn/haar talenten te ontplooien.

Verruimend denken

Een onderzoekende geest, een horizon verruimende ingesteldheid en interesse voor levenslang leren promoten.

Structuur aanreiken

Een rustige en ordelijke omgeving aanbieden waar leerlingen en personeel zich kunnen thuis voelen.

Waarden meegeven

Leerlingen in contact brengen met de katholieke waarden en geloofstraditie en zo een antwoord aanreiken op de grote levensvragen.

Brede kijk ontwikkelen

Leerlingen laten groeien tot wereldburgers met een brede kijk op de globale maatschappij en daardoor aandacht en bekommernis ontwikkelen voor mondiale problemen.

Wij willen deze intenties communiceren, opdat deze duidelijk zouden zijn voor onze leerlingen en hun ouders. Zo durven wij erop rekenen dat zij ons project mee ondersteunen.