Inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025

Aanmelden / inschrijven 1e jaar

Iedere secundaire school in de gemeente Heist-op-den-Berg werkt met een aanmeldingssysteem. Wenst u uw zoon of dochter in te schrijven voor het 1e leerjaar in onze school? Dan dient u eerst via een digitaal aanmeldingssysteem de schoolkeuze door te geven. De digitale aanmeldingsperiode is gesloten. Op 7 mei werden de resultaten bekendgemaakt via e-mail.

Heeft u zich niet aangemeld? De vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024, in de informatie hieronder kan u de link vinden.

Wenst u extra informatie over het aanmeldingssysteem in Heist-op-den-Berg? Dan kan u terecht op https://www.aanmeldenheist.be

Meer informatie over de werking van het digitaal aanmelden, kan u hieronder vinden.

Wat is digitaal aanmelden?

Digitaal aanmelden betekent dat u vooraf via computer, gsm of tablet aanduidt in welke school of scholen u uw kind wenst in te schrijven. De link tot het digitaal aanmeldsysteem zal op onze website terug te vinden zijn van zodra de overheid het systeem ter beschikking stelt.

Wanneer digitaal aanmelden?

 • Aanmelden kan van maandag 25 maart 2024 (vanaf 14u) tot en met vrijdag 19 april 2024 (14u)
 • Het tijdstip waarop u zich aanmeldt speelt geen rol. Geef één of beide scholen op en zet de scholen in de volgorde van uw voorkeur. Ook kinderen die al een broer of zus in de school hebben of kinderen van personeelsleden melden zich in deze periode digitaal aan.
 • Kiest u voor 1A (A-stroom) of 1B (B-stroom)?
  • 1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
  • 1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
  • Weet u nog niet of uw kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Wat is nodig om digitaal aan te melden?

 • Een computer, tablet of gsm met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van uw kind.
 • Het rijksregisternummer van uw kind (11 cijfers). Dit vindt u op:
  • de kids-ID
  • de isi+-kaart
  • een klever van het ziekenfonds
 • Indien uw kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

Wat als u zich niet hebt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024.

Opgelet!: Als de school geen vrije plaatsen meer heeft, komt uw kind op een wachtlijst.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode ordent de computer alle aangemelde leerlingen. Leerlingen worden aan de school van hun eerste keuze toegewezen. Indien er onvoldoende plaats is in de school van eerste keuze zal de computer de leerlingen ordenen op basis van toeval.

Wie heeft voorrang?

 • Broers en zussen van leerlingen die nu al naar het Heilig-Hartcollege gaan. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Kinderen van personeelsleden.
 • Opgelet! De voorrang is enkel geldig in de school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is. Aanmelden doe je ook digitaal en in dezelfde periode!

Wanneer wordt de toewijzing bekend gemaakt?

Op 7 mei 2024 ontvangt u een e-mailbericht met het resultaat van uw aanmelding.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 • U krijgt een toewijzing in de school van uw eerste keuze. In deze school mag u uw kind inschrijven.
 • U krijgt een toewijzing in de school van uw tweede keuze. In deze school mag u uw kind inschrijven en staat uw kind op de wachtlijst van van uw eerste schoolkeuze. U kan uw dossier via de website opvolgen.
 • U hebt in geen enkele school een toewijzing. Uw kind staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor u hebt aangemeld. Via de website kan u uw dossier opvolgen.

Wanneer vindt de inschrijving plaats na toewijzing?

De inschrijving gebeurt op de toegewezen school zelf. Dit kan vanaf dinsdag 14 mei 2024. De toegewezen plaatsen zijn gereserveerd tot uiterlijk 10 juni 2024.

U ontvangt na toewijzing meer informatie over de definitieve inschrijving. Inschrijven op onze school kan enkel op afspraak. U kan ons telefonisch bereiken tijdens de openingsuren van de school.

Heb je een ticket uit het aanmeldingssysteem ontvangen?

 • Je kreeg een e-mail met de instructies.
 • Je hebt tot 10 juni om je inschrijving definitief te maken. Wacht hier niet tot op het einde mee.

Wens je je inschrijving niet te realiseren op het Heilig-Hartcollege? Stuur dan een e-mail met je naam en de naam van je zoon/dochter naar middenschool@heilig-hartcollege.be Zo krijgt een leerling op de wachtlijst de kans om zich in te schrijven in de school.

Je kreeg een formele e-mail uit het aanmeldingssysteem met de boodschap ‘weigering + wachtlijst’.

We verwachten zoals steeds veel niet-gerealiseerde inschrijvingen. Zodra er een plek vrij komt, zal de eerstvolgende op de wachtlijst gecontacteerd worden om zich te kunnen inschrijven.

Je kan je via deze link inschrijven op de wachtlijst van het Heilig-Hartcollege (1e jaar, vrije inschrijvingen)

Inschrijven 2e t.e.m. 7e jaar

Tweede jaar

Via deze knop kan u inschrijven voor de wachtlijst van het 2e jaar.

Inschrijven 2e jaar

Begin juli kunnen we u laten weten of de inschrijving kan plaatsvinden.

Derde tot en met het zevende jaar

Via deze knop kan u inschrijven voor de wachtlijst van het 3e tot het 7e jaar.

Inschrijven 3e tot en met 7e jaar

Begin juli kunnen we u laten weten of de inschrijving kan plaatsvinden.