Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Capaciteit

1ste leerjaar A (Latijn – moderne wetenschappen) 200 leerlingen
1ste leerjaar B 12 leerlingen

Inschrijven

Voorrang eerste jaar

Onderstaande groepen krijgen voorrang bij het inschrijven voor het eerste jaar A en B. Dit is wettelijk zo bepaald.

  • broers en zussen van leerlingen die dit schooljaar in de secundaire afdeling van het Heilig-Hartcollege school lopen, hebben voorrang bij het inschrijven. Ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder.
  • kinderen van personeel van de school

De inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen loopt van maandag 14 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022.

Aanmelden en inschrijven

Dit schooljaar verloopt de inschrijvingsprocedure digitaal.

Vanaf zaterdag 19 maart 2022 om 10.00 uur kan u zich digitaal inschrijven in onze school voor het eerste jaar. Een link zal hier verschijnen.

Tweede jaar

Het tweede leerjaar A en B is voor het schooljaar 2022 – 2023 volzet verklaard.

U kan uw zoon of dochter vanaf 19 april 2022 voorlopig enkel op de wachtlijst inschrijven.

Derde tot en met het zevende jaar

U kan uw zoon of dochter voorlopig enkel aanmelden via de leerlingenbegeleiding van onze school.

Evaluatieproeven

Voor instromers in de richting 4 en 5 sport worden evaluatieproeven afgenomen. De data worden later bekend gemaakt. Klik hier voor meer info.

Schooladres