Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Capaciteit

1ste leerjaar A (Latijn – moderne wetenschappen) 200 leerlingen
1ste leerjaar B 12 leerlingen

Inschrijven

Voorrang eerste jaar

Onderstaande groepen krijgen voorrang bij het inschrijven voor het eerste jaar A en B. Dit is wettelijk zo bepaald.

  • broers en zussen van leerlingen die dit schooljaar in de secundaire afdeling van het Heilig-Hartcollege school lopen, hebben voorrang bij het inschrijven. Ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder.
  • kinderen van personeel van de school

De inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen loopt van maandag 1 maart tot en met vrijdag 12 maart 2021.

Aanmelden en inschrijven

Dit schooljaar verloopt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure digitaal. Dit gebeurt in twee stappen:

  1. Vanaf zaterdag 20 maart 2021 om 10.00 uur kan u zich digitaal aanmelden in onze school voor het eerste jaar. Ouders die hun kind wensen aan te melden, maken een telefonische afspraak met mevrouw Ann Van Eester op het nummer 015 22 10 10  (optie 2). Deze aanmeldingen worden chronologisch in volgorde behandeld.
  2. Vanaf 26 april kan deze inschrijving gefinaliseerd worden. Omwille van de coronamaatregelen zal dit waarschijnlijk ook digitaal gebeuren.

Tweede jaar

Het tweede leerjaar A en B is voor het schooljaar 2021 – 2022 volzet verklaard.

Derde tot en met het zevende jaar

Wenst u uw dochter of zoon in te schrijven dit schooljaar 2021-2022, neem dan telefonisch contact op via 015/22.10.10 (optie 3).

Evaluatieproeven

Voor instromers in de richting 4 en 5 sport worden evaluatieproeven afgenomen. De data worden later bekend gemaakt. Klik hier voor meer info.

Schooladres