Privacyverklaring

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

1 Wie zijn we?

Het schoolbestuur VZW KOBA HeLi, KBO 0488 528 592, Nooitrust 4, 2390 Malle, RPR Antwerpen – Afdeling Antwerpen is verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen het Heilig-Hartcollege.

Het Heilig-Hartcollege bestaat uit volgende administratieve instellingen: Vrije Basisschool – Heilig-Hartcollege, instellingsnummer 12666; Heilig-Hart – Middenschool I, instellingsnummer 30163; Heilig-Hart – Middenschool II, instellingsnummer 30189; Heilig-Hart – Bovenbouw I, instellingsnummer 30171; Heilig-Hart – Bovenbouw II, instellingsnummer 30197.

2 Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Als wij jouw gegevens verwerken, dan doen we dit hoofdzakelijk met het volgende doel:

2.1 Voor onderwijs- en leerlingenadministratie

Natuurlijk willen we weten wie je bent, hoe we jou (en je ouders) kunnen contacteren. We houden ook je toets resultaten bij zodat we op het einde van het schooljaar beslissen of we een getuigschrift of diploma kunnen uitreiken. Maar ook gegevens of je aanwezig bent of school, of je al dan niet in de middagopvang blijft en welke kosten daaraan verbonden zijn, zijn voorbeelden van gegevens die onder dit doel vallen. Kortom gezegd: dit zijn de persoonsgegevens zodanig dat we onderwijs kunnen organiseren.

Als school gebruiken wij deze gegevens ook om een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen (decreet basisonderwijs…). Wij hebben de mogelijkheid om je gegevens te verzamelen en te verwerken omdat je ouders en jij een overeenkomst getekend hebben met de school, waardoor jullie akkoord gegaan zijn met het schoolreglement en ons pedagogisch project.

2.2 Voor leerlingenbegeleiding

Als school willen we een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aanbieden, zonder je persoonsgegevens is geen kwaliteitsvolle begeleiding mogelijk. We willen je ondersteunen en begeleiden in je studiekeuze, onderwijsloopbaan, je psychische en sociale welzijn op school. Dit is een van de opdrachten die de school wettelijk opgelegd worden.

Van alle leerlingen worden bepaalde gegevens genoteerd in het zogenaamde leerlingen volgsysteem (LVS). Het gaat daarbij om gegevens die nodig zijn om je goed te kunnen begeleiden en die van invloed kunnen zijn op allerlei vlakken. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn hoe we jou kunnen helpen met lezen, schrijven of rekenen als jij daar problemen mee hebt. Maar het kan ook gaan over een ruzie die je maakte met andere leerlingen of omdat je gepest wordt op school…

2.3 Andere

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebeurt om andere redenen, zal er om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze school beeldmateriaal wil publiceren op haar website waar je herkenbaar op staat of omdat we een adressenlijst willen verspreiden naar medeleerlingen van de klas toe.

3 Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

De gegevens worden opgevraagd bij de inschrijving op onze school of worden verzameld tijdens de periode dat je school loopt. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of het ondersteuningsnetwerk.

4 Delen we persoonsgevens?

Ja, onderwijs maken we niet alleen. Bepaalde persoonsgegevens die jij aan de school bezorgde, worden doorgegeven aan een aantal andere partners met wie we samenwerken. Zo werkt de school samen met CLB (CLB ‘Het Kompas’). Om ons extra te ondersteunen met de leerlingbegeleiding. Heb je extra ondersteuning omdat je een (gemotiveerd) verslag hebt, dan werken we samen met het ondersteuningsnetwerk (Ondersteuningsnetwerk Kempen). Dit is wettelijk geregeld.

Verder worden je identificatiegegevens en je aanwezigheid ook doorgegeven aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent.

Als je onze school verlaat kunnen we gegevens doorgeven aan je nieuwe school. Wil je dit niet, dan kunnen je ouders zich hiertegen verzetten.

Je persoonsgegevens worden binnen VZW KOBA HeLi enkel gedeeld met de medewerkers die deze informatie effectief nodig hebben in de uitoefening van hun taken. Zij handelen steeds onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid.

5 Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens maximaal 1 jaar nadat je de school verlaten hebt. Maar voor sommige gegevens is er echter een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Hoe lang we deze gegevens moeten bewaren hangt af van het soort gegeven en kan je nalezen in het document Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten.

6 Welke rechten heb jij?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te kijken. Indien je daarom verzoekt, zullen wij je een kosteloze kopie bezorgen.
  • Recht om je persoonsgegevens te verbeteren: je kan altijd foutieve, onvolledige of verouderde persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen.
  • Recht om je toestemming in te trekken: je kan op elk ogenblik beslissen om je toestemming in te trekken.
  • Recht op bezwaar tegen bepaalde verwerkingen
  • Recht op verwijdering van je gegevens mocht blijken dat we ze onrechtmatig verwerken.

7 Contacteren

Binnen de school hebben we een aanspreekpunt informatieveiligheid. Je kan die contacteren op volgend mailadres: privacy@heilig-hartcollege.be of privacy@hhc-basis.be.

Daarnaast doen we beroep op de Data Protection Officer (DPO) Katholiek onderwijs Vlaanderen (DPO@katholiekonderwijs.vlaanderen). Vermeld wel steeds het instellingsnummer van de school (zie wie zijn we) als je contact opneemt met de DPO.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites onder de domeinnaam www.heilig-hartcollege.be en www.hhc-basis.be Deze domeinnaam is eigendom van het Heilig-Hartcollege, de school behoort tot KOBA HeLi vzw – Nooitrust 4, 2390 Malle – KBO 0488 528 592 – RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen.

Stel je cookie-instellingen opnieuw in via deze link.

1 Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat kunnen worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website.

In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en wordt de taal gekozen die in de cookie opgeslagen is.

2 Waarom gebruiken we cookies?

Het Heilig-Hartcollege maakt gebruikt van drie soorten cookies:

  • noodzakelijke cookies
  • analytische cookies
  • sociale media cookies
  • marketing cookies

Noodzakelijke cookies zijn essentieel om de website naar behoren te laten functioneren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een optimale schermweergave is op je apparaat, zodat je door de website kan navigeren, of laten je toe om in te loggen en ingelogd te blijven op onze website. Ze verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website. Als gebruiker moet je dan niet steeds dezelfde keuzes maken (bv. regio, kleuren, hoog contrast …). Deze cookies kun je niet weigeren als je onze website wil bezoeken.

Analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website, zoals het aantal keer dat jij onze website bezoekt, welke webpagina’s je bezoekt, de tijd die je doorbrengt op een webpagina … We doen dit om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen en paginaweergaves om zo de delen van de website in functie van het gedrag van bezoekers aan te passen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media cookies zijn cookies die geplaatst worden wanneer wij content van andere partijen zoals bijvoorbeeld YouTube of Vimeo integreren in onze website. Vaak plaatsen deze andere partijen dan cookies om meer te weten te komen over je surfgedrag. Ook voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Als je deze cookies niet toelaat, zullen we deze content niet tonen op onze website.

Marketing cookies zijn advertentie- en contentprestaties die kunnen worden gemeten. Inzichten kunnen worden afgeleid over het publiek dat de advertenties en content heeft gezien. Gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikerservaring, systemen en software te bouwen of te verbeteren. Inzichten kunnen worden afgeleid over het publiek dat de advertenties en content heeft gezien.

3 Cookies gebruikt door het Heilig-Hartcollege

Het Heilig-Hartcollege gebruikt gangbare webanalyses om bezoek aan onze sites bij te houden. We doen dit met Google Analytics. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van onze sites te evalueren, om rapportage samen te stellen over websiteactiviteit voor websitebeheerders en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren.

Google zal deze gegevens ook aan derden overdragen wanneer dit wordt vereist door wetgeving, of wanneer deze derden de gegevens namens Google verwerken. U kunt webanalyse uitschakelen door deze hulpmiddelen op uw computer te installeren.

4 Hoe kun je het gebruik van cookies beheren?

Als je wilt weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze wil verwijderen, dan kun je daarvoor een instelling in je browser gebruiken. Via onderstaande externe links vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

4.1 Per apparaat instellen

Als je meerdere apparaten gebruikt dan moet je voor elke browser en apparaat apart een keuze maken. Ook indien er meerdere personen hetzelfde apparaat gebruiken, zou het kunnen dat één persoon het gebruik van cookies aanvaardt voor het apparaat en dat deze keuze eveneens voor de andere gebruikers geldt. Dit hangt af van de instellingen van je browser en/of apparaat. Om het gebruik van cookies per persoon in te stellen, in geval van meerdere gebruikers, kun je ook kiezen om een eigen gebruikersprofiel aan te maken per persoon (bijvoorbeeld in je Windows profiel) om te voorkomen dat een andere gebruiker cookies aanvaardt die jij niet wenst.

Stel je cookie-instellingen opnieuw in via deze link.