Wereldburgerschap

Wereldbugerschapseducatie… wat is dat nu precies?

“Mondiale dag, een Franse film, een klasdebat, een excursie…” vaker net iets meer dan je denkt!

De vluchtelingenstroom naar Europa, de klimaatsverandering, het internet dat alles verandert, China en India die blijven groeien, een economische crisis… De wereld verandert … bijna elke dag.

Al deze zaken roepen heel wat vragen op.  Als school kunnen we zeker niet op alle vragen een antwoord bieden. In de loop van je schoolcarrière hopen wij echter wel dat we je aan het denken zetten, dat we je een andere kijk op deze wereld kunnen geven … dat we kortom een steentje kunnen bijdragen aan de “wereldburger van de 21ste eeuw” die jij nu eenmaal bent.

Aan de hand van 7 verschillende thema’s proberen we 6 jaar lang zowel binnen en buiten de les belangrijke uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kaarten. Een kort overzicht van de thema’s vind je hieronder.