Leerlingensecretariaat

In de praktijk

  • permanent onthaal
  • allerlei praktische vragen
  • afwezigheden
  • persoonlijke problemen
  • organisatie huiswerkklas

Jesse Van Deuren

middenschool
eerste jaar

Ellen Hoefnagels

middenschool
tweede jaar

Ilke Hellemans

middenschool

Anke Verheyen

bovenbouw
tweede graad D en D/A

Debbie Goyvaerts

bovenbouw

Veerle Delen

bovenbouw
derde graad D en D/A, ASO/TSO

Els Van den Brande

bovenbouw A-finaliteit en BSO

Ann Van Eester

leerlingenadministratie