Evalueren en rapporteren

Met de uitrol van de modernisering secundair onderwijs stelden we onze visie op evalueren in HHC scherp. Dit resulteerde in een schoolbrede ambitietekst evalueren. We stellen ons als school tot doel deze ambitietekst gaandeweg te laten inkantelen in ons rapportagesysteem, op basis van de leerplandoelen per vak en de doelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan.

Ambitietekst:

Evalueren is het waarderen van het leren van onze leerlingen, met als doel hen te laten groeien. We willen daarbij de algemene ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren en hen helpen gerichte keuzes te maken nu en naar de toekomst toe.

De inhoud van de evaluatie is gebaseerd op alle schoolgerelateerde leermomenten (lessen, projecten, stages …). Ze weerspiegelt de leerdoelen van het vakleerplan en van de gemeenschappelijke leerplannen (het ICT-leerplan en het funderend leerplan). We voorzien evaluatiemomenten op geregelde basis zodat de representativiteit van de evaluaties gewaarborgd is en onze leerlingen weten waar hun groeikansen liggen.

Evaluaties zijn geïntegreerd in de lespraktijk. We hechten belang aan zowel de proces- als de productevaluatie. Dat betekent dat we aan de hand van toetsen, taken, examens, gesprekken, observaties, peer- en zelfevaluatie en/of andere feedbackmomenten het leerproces van leerlingen evalueren. Door deze gevarieerde evaluatiemethodiek stimuleren we bij onze leerlingen de motivatie en de wil om meester te worden van hun eigen leerproces.

In onze ondersteuning houden we rekening met de specifieke zorgnoden van elke leerling zoals afgesproken met de klassenraad en de leerlingbegeleiding. Op die manier zorgen we voor een faire evaluatie.

De evaluatie op onze school gebeurt transparant. We brengen de leerlingen op de hoogte van onze verwachtingen en onze manier van evalueren. We bereiden hen daarop voor tijdens de les.

Om betrouwbaar en objectief te evalueren, wordt de evaluatiemethode afgestemd binnen de verschillende (vak)werkgroepen. Zij reflecteren over deze methode en werken die bijgevolg continu en concreet verder uit, voor iedere graad afzonderlijk en ook verticaal over de graden heen.

Evalueren binnen onze school is geen doel op zich. Het is voor onze leerlingen een middel om hun talenten en hun capaciteiten te ontdekken en te ontplooien.