Zorgvisie

Onze school ziet de onderwijsloopbaan van al onze leerlingen als een trektocht, waarin de leerlingen samen lerend op weg gaan. Op deze weg met bergen en dalen trekken we hand in hand met z’n allen aan hetzelfde koord en gaan we ervoor.

Onze school wil garant staan voor een zorgzame school waarin de leerling zich optimaal kan ontplooien volgens zijn eigen talenten en interesses. Dit alles is gebaseerd op een relatie van wederzijds vertrouwen en respect. Dat de leerlingen zichzelf kunnen zijn, dragen wij hoog in het vaandel. Een gunstig pedagogisch klimaat schept immers welbevinden bij de leerling, en dit vormt de voedingsbodem voor leer- en groeikansen.

Wij willen een school zijn waar alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen krijgen. Daarom leveren wij inspanningen om onze leerlingen te begeleiden en te ondersteunen in hun (soms moeilijk) persoonlijk traject. Het is de bedoeling dat leerlingen groeien naar zelfredzaamheid.

Deze leerlingenbegeleiding is een zaak van de hele school. Elke leraar is begeleider van leerlingen en heeft oog voor de zorg voor elke leerling vanuit zijn vak én vanuit zijn functie als opvoeder. De dagelijkse opvolging van een klasgroep is in handen van de klassenleraar. Hij coördineert de eerstelijnszorg binnen het normale klasgebeuren (agenda, notities bij ziekte, algemene studietips, aanspreekpunt bij persoonlijke problemen …).

Sommige leerlingen hebben bijzondere noden. Binnen de grenzen van haar draagkracht, wil de school extra zorg bieden aan deze leerlingen. In die context heeft de school leerlingenbegeleiders aangesteld. De cel leerlingenbegeleiding coördineert deze tweedelijnszorg. Pedagogische directie, leerlingenbegeleiders, CLB en leerlingen-secretariaat zoeken samen naar de meest gepaste vorm van individuele begeleiding.

Deze visie wordt gedragen door het hele schoolteam. We durven rekenen op een open communicatie met en medewerking van leerlingen en ouders.

Begeleidingsplan brede basiszorg

Begeleidingsplan verhoogde basiszorg