Een laptop voor iedereen!

Waarom dit project?

Beter leren

Iedereen is uniek en leert dus ook volgens een uniek patroon. Een persoonlijke computer biedt je extra werkvormen en mogelijkheden om je eigen leermethode te verbeteren en om thuis verder te oefenen. Je leerkracht is een onmisbare coach in dit leerproces. Bovendien wordt het eenvoudig om online samen te werken met je medeleerlingen tijdens een groepswerk.

Gelijke onderwijskansen

Als alle leerlingen aan de start verschijnen met hetzelfde degelijke toestel, verloopt hun schooltraject ook onder dezelfde omstandigheden. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen om zich binnen een professionele en comfortabele omgeving te ontwikkelen.

ICT-vaardigheid

De meeste leerlingen zijn vlot in het gebruik van internet, sociale media en digitale toepassingen. Maar echt levenslang leren vereist veel meer dan alleen maar die vaardigheden. Je moet informatie kunnen opzoeken, kritisch beoordelen, presenteren en uitwisselen. Rekening houden met privacy en discretie is uiteraard belangrijk. Deelnemen aan de maatschappij van morgen leer je dus vandaag!

Info schooljaar 2021-2022

Sinds 1 september 2020 ondersteunt ons laptopproject de digitalisering van onze lessen. Dat betekent dat elke leerling tot en met het vijfde jaar een eigen laptop bij zich heeft tijdens de les. Die laptop nemen ze elke dag mee naar huis. De laptop mag ook gebruikt worden voor niet-schoolse bezigheden. Elke dag dient deze volledig opgeladen meegebracht te worden naar school.

Nieuwe leerlingen in het eerste jaar

Het type laptop mag je niet vrij kiezen. Leerlingen krijgen in de eerste week van september hun toestel van de school in bruikleen mits een waarborg van € 78. Daarover volgt later meer info.

Nieuwe leerlingen in een ander jaar

Het type laptop mag je niet vrij kiezen. Voor nieuwe leerlingen, die niet in het eerste jaar starten, zijn er twee mogelijkheden om dergelijke toestel te verkrijgen.

  • Mogelijkheid 1:
    De school voorziet een systeem om laptops van leerlingen die onze school verlaten over te nemen. De laptop wordt daarmee uw eigendom met bijhorende garantie en ondersteuning op school en tijdens de vakanties. Daarmee beschik je over hetzelfde toestel als alle andere leerlingen in de klas.
    Het systeem kan je hier raadplegen.
    Meer info over deze tweedehandstoestellen vind je in de brochure van schooljaar 2020-2021 hieronder.
  • Mogelijkheid 2:
    De school stelt een laptop ter beschikking tijdens het schooljaar. Ook deze laptop moet mee naar huis en mag ook gebruikt worden voor niet-schoolse bezigheden. Je bent echter geen eigenaar. Je hebt ook een andere laptop dan de andere leerlingen in de klas. Je betaalt een waarborg van € 78. Bij de start van de grote vakantie moet je het toestel terug inleveren bij de school. Als de laptop in goede staat blijft, wordt de waarborg afgetrokken van de schoolrekening.

Als je van een school komt waar je ook al een laptop aanschafte, kom je in sommige gevallen in aanmerking om die laptop mee te brengen. Omdat dit afhankelijk is van de situatie neem je daarvoor contact op via laptops@heilig-hartcollege.be. Je kan de situatie al kort toelichten en best een telefoonnummer toevoegen. Houd er rekening mee dat de school in vakantie is tot 15 augustus.

Onze brochure voor leerlingen die een laptop kochten/huurden in schooljaar 2020-2021

Brochure openen

Veelgestelde vragen (FAQ)  voor alle leerlingen

Vervangt de laptop de boeken?
Welke software?
Hoe voorzie ik een back-up voor mijn bestanden?
Mag ik zelf programma’s installeren op mijn laptop?
Wat met softwarematige problemen?
Hoelang duurt een herstelling?
Hoelang kan je rekenen op het servicepakket?
Valt alle schade onder garantie?
Hoe voorkom je problemen?
Wat als iemand anders schade toebrengt?

Veelgestelde vragen (FAQ) over laptops die voor het eerst gekocht of gehuurd werden in het schooljaar 2020-2021

Waarom is het verplicht om een laptop via de school aan te kopen?
Is dit project niet te duur?
Wat houdt een aankoop in via firma Leermiddel?
Wat als ik meerdere kinderen heb op school?
Wat met leerlingen die later starten in het schooljaar?
Wat als je de school vroegtijdig verlaat?
Is er garantie op de batterij?
Wat bij verlies van het toestel?
Wat tijdens schoolvakanties?

Veelgestelde vragen (FAQ) voor alle leerlingen

Vervangt de laptop de boeken?

Neen. De leerlingen zullen nog altijd over boeken beschikken. Wat wel zal veranderen, is dat er met nuttige toepassingen op de computer zal worden gewerkt. Dit zal niet in elk lesuur gebeuren, maar wel telkens als dit het leerproces kan verrijken. Er zullen dus wel wat zaken verdwijnen uit de boekenlijsten. We streven ook naar minder kopiëen. Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.
Terug naar overzicht

Welke software?

De laptop wordt voorzien van een ingestelde Windows-versie met een dynamisch softwarepakket dat we aanpassen aan het leertraject van onze leerlingen. Een greep uit de software waar we gebruik van maken: Geogebra, Scratch, Audacity, Drive File Stream, OneDrive, Google Earth, Greenshot, FoxitReader, Office 365, Openshot, OBS Studio, Teams en nog veel meer! Extra software kan zonder problemen door de leerling zelf of vanuit het centraal beheercentrum op afstand geïnstalleerd worden.
Terug naar overzicht

Hoe voorzie ik een back-up voor mijn bestanden?

Wij trachten zoveel mogelijk opslag in de Cloud te voorzien. Zo beschikt de leerling ten allen tijden en op elke plaats online over zijn bestanden.
Terug naar overzicht

Mag ik zelf programma’s installeren op mijn laptop?

Er mag vrij software op de computer worden geïnstalleerd. We stellen enkel het gebruik van officiële gelicentieerde programma’s die virusvrij zijn als voorwaarde. Computers met illegale software worden van ons netwerk geweerd. Let wel op! Bij problemen met het toestel vindt er een herinstallatie plaats. Enkel de originele software zal teruggeplaatst worden.
Terug naar overzicht

Wat met softwarematige problemen?

Deze problemen kunnen meestal snel opgelost worden. Er komt een laptoploket op school.
Onze helpdesk staat paraat om je laptop opnieuw in te stellen en alle software te resetten. Al je bestaande bestanden zullen wel gewist worden. Zorg dus steeds dat je belangrijke gegevens in de cloud bewaart!
Terug naar overzicht

Hoelang duurt een herstelling?

Maximaal 48 uur.
Terug naar overzicht

Hoelang kan je rekenen op het servicepakket?

Het service- en garantiepakket voor zowel software als hardware is drie of vier jaar geldig. Nadien kan de garantie & service verlengd worden voor 8 EUR per maand.
Terug naar overzicht

Valt alle schade onder garantie?

Binnen garantie
Dit omvat alle problemen waarbij het toestel niet goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Je ontvangt een vervangtoestel wanneer je eigen laptop opgestuurd moet worden naar de leverancier. Van zodra het toestel hersteld is, wordt er contact opgenomen met de leerling via Smartschool.

Buiten garantie
Het is mogelijk dat je laptop valt, een scherm stuk gaat of er vochtschade is. Als school kiezen we voor een systeem van forfaitaire herstelling tegen schade aangebracht door de leerling zelf. Zo houden we de kost die zulke gevallen met zich meebrengt beheersbaar voor ouders. Het bedrag van de herstelling is afhankelijk van de schade, maar is beperkt tot een maximumbedrag van € 150,00 inclusief BTW voor de ouders. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Deze service is in de prijs inbegrepen. NIEUW: vanaf september 2021 is het maximumbedrag € 39,00 inclusief BTW.
Eventueel kan dit bedrag via de eigen familiale verzekering gerecupereerd worden. De school speelt echter geen bemiddelende rol met een verzekeringsmaatschappij.
Terug naar overzicht

Hoe voorkom je problemen?

We sensibiliseren elke leerling om zorgzaam om te springen met eigen materiaal en dat van
medeleerlingen. Bij de laptop wordt bovendien een stevige beschermhoes geleverd.
Terug naar overzicht

Wat als iemand anders schade toebrengt?

Als leerling ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen toestel. In geval van een betwisting dient de leerling dit te melden aan de helpdesk. Na analyse van het geval is het mogelijk dat de ouders van beide partijen gecontacteerd worden. We rekenen op de eerlijkheid van de leerling en de ouders om onderling overeen te komen. In de praktijk is het meestal een verhaal van gedeelde schuld en komen de ouders overeen elk de helft te betalen.
Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen (FAQ) over laptops die voor het eerst gekocht of gehuurd werden in het schooljaar 2020-2021

Waarom is het verplicht om een laptop via de school aan te kopen?

Door het huurkoopsysteem is de school eigenaar. Na drie jaar wordt de ouder/leerling eigenaar. Hierdoor kan de school de software op het toestel zetten en herstellingen uitvoeren. De leerling krijgt een totaalpakket aangeboden van software en service. Op deze manier garanderen we een vlot lesgebeuren en krijgt elke leerling evenveel kansen bij de start. Bovendien zijn consumententoestellen niet altijd geschikt om in grote werkplekken met veel netwerkgebruikers te werken.
Terug naar overzicht

Is dit project niet te duur?

We ontkennen niet dat dit project een investering vraagt van de ouders, maar deze lijkt ons vandaag de dag onontbeerlijk in de vorming van alle leerlingen. Prijs/kwaliteit zochten wij de beste verhouding.
Terug naar overzicht

Wat houdt een aankoop in via firma Leermiddel?

De firma Leermiddel stelt aan de leerling een toestel ter beschikking van het afgesproken merk en type. Dit toestel wordt gestandaardiseerd door de school en is door Leermiddel volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school van de leerling oplegt.
Leermiddel levert de nodige inspanningen zodat het toestel te allen tijde door de leerling kan worden gebruikt, zowel op school als thuis. Dit houdt in dat Leermiddel het toestel op verzoek van de leerling en onder bepaalde voorwaarden zal onderhouden of herstellen en een vervangtoestel met dezelfde kwalificaties ter beschikking van de leerling zal stellen zolang dat nodig is. De laptop wordt bij aanvang van de huurovereenkomst in nieuwe staat aan de leerling geleverd, samen met een oplader en een beschermhoes.
Terug naar overzicht

Wat als ik meerdere kinderen heb op school?

Er wordt een cashback voorzien vanuit de school indien meerdere kinderen binnen één gezin bij ons de schoolloopbaan doorlopen:
– 50 euro voor het tweede kind
– 100 euro voor het derde en de daaropvolgende kinderen
Terug naar overzicht

Wat met leerlingen die later starten in het schooljaar?

Indien een leerling op een latere datum in het schooljaar start, zal het verdere verloop van de huurperiode opschuiven op maandelijkse basis. Zo zal een leerling die start op 1 oktober zijn toestel huren tot 1 oktober van het derde daaropvolgende jaar.
Terug naar overzicht

Wat als je de school vroegtijdig verlaat?

Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden:
1. Je behoudt het toestel en je betaalt de resterende huur in één keer. De garantie blijft tot het einde van het derde jaar, maar je moet zelf contact opnemen met de firma Leermiddel. De school treedt niet op als tussenpersoon en je kan geen vervangtoestel bekomen.
2. Je levert het toestel onmiddellijk in en de betalingen stoppen. Je betaalt een verbrekingsvergoeding afhankelijk van de leeftijd van het toestel:
jaar 1: 100 EUR
jaar 2: 75 EUR
jaar 3: 50 EUR
Deze verbrekingsvergoeding wordt in mindering gebracht met de reeds betaalde waarborg. Het saldo van de waarborg wordt teruggestort op het rekeningnummer dat gekoppeld is aan de domiciliëring.
Terug naar overzicht

Is er garantie op de batterij?

De batterij valt mee onder de garantie & service van de laptop gedurende de volledige garantieperiode. Leermiddel vervangt kosteloos elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.
Terug naar overzicht

Wat tijdens schoolvakanties?

Tijdens vakantieperiodes kan je terecht bij de hersteldienst waarmee de school samenwerkt. De voorwaarden blijven dezelfde, maar je kan geen
vervangtoestel bekomen. Je kan terecht bij de firma Leermiddel. Indien nodig komt een technieker bij jou aan huis om het toestel te herstellen. Hun telefoonnummer en hun dichtsbijzijnde servicecenter vind je op deze website terug: leermiddel.be
Terug naar overzicht

Wat bij verlies van het toestel?

Iedere leerling moet over een eigen toestel beschikken. In geval van diefstal of vandalisme worden de leerling en ouders uitgenodigd op school om de mogelijkheden te bespreken. Het gaat in dit geval over de afrekening van het verloren toestel, maar ook de aanschaf van een vervangend toestel. Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van elke concrete situatie. De school streeft er steeds naar de meest voordelige regeling voor leerling en ouders te maken.
Het bijhorende verzekeringscontract dekt schade en diefstal met braak of onder dreiging, met uitzondering van diefstal op school. Het gaat om een verzekering met franchise, waarbij het toestel zal worden vervangen door een gelijkwaardig toestel. De referentieperiode wordt hierbij niet aangepast.
In geval van diefstal wordt steeds aangifte gedaan bij de politie. Afhankelijk van de situatie zal de politie concrete stappen ondernemen.
Terug naar overzicht