Van ‘Een laptop voor iedereen!’ naar ‘Één laptop voor iedereen!’

Op 1 september 2020 ging het laptopproject voor onze leerlingen van start. Voordien investeerden we al in infrastructuur en materiaal voor de leerkrachten. In schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 bood de Vlaamse overheid “digisprongmiddelen” aan. Deze eenmalige injectie doorkruiste gedeeltelijk enkele van de oorspronkelijke doelstellingen van het laptopproject. Met het ingaan van het derde jaar laptops voor iedereen hielden we ons project kritisch tegen het licht.

Het duurzaam en kostenbewust omgaan met materiaal en de financiële middelen van de school en ouders is een niet te verwaarlozen aspect in deze evaluatie. Daarom engageren we ons als school om een laptopproject aan te bieden met de aankoop van één laptop voor de ganse schoolcarrière van de leerling.

Deze duurzame keuze heeft enkele gevolgen voor onze huidige en toekomstige leerlingen.

Onze algemene principes:

  • Iedere leerling koopt in zijn carrière op het HHC 1 laptop.
  • Nieuwe leerlingen in het eerste jaar kopen een laptop binnen het kader van het BYOD-laptopproject van de school. De school kiest een uniform, performanttouch-toestel met een verwachte levensduur van 5 à 6 jaar en uitgebreide service.
  • De huidige leerlingen die een bruikleentoestel in bezit hebben kopen op een welbepaald moment ook een laptop binnen het BYOD-laptopproject van de school.
  • Leerlingen die een laptop hebben aangekocht bij de start van het project zullen we ondersteunen zodat zij geen tweede laptop moeten aanschaffen.

Deze toekomstgerichte visie en keuze voor een degelijk touch-toestel stelt ons als school in staat om een extra dimensie van duurzaamheid toe te voegen en zo verder te bouwen op onze originele principes van het laptopproject: ‘gelijke onderwijskansen’, ‘ICT-vaardigheden ontwikkelen’ en ‘beter leren’.

Verdere informatie over de kostprijs, bestelmethode… kunnen we pas voorzien na de keuze van het toestel voor volgend schooljaar. We zijn dit aan het voorbereiden. Deze informatie proberen we voor mei 2023 te voorzien.