Leerlingenbegeleiding

In de praktijk

  • permanent onthaal
  • praktische vragen
  • persoonlijke problemen
  • studieproblemen
  • individuele begeleiding o.a. studieplanning en studiemethode
  • leren-leren sessies
  • coördinatie leerstoornissen
  • socio-emotionele begeleiding
  • contactpersoon: GON-begeleiding, bednet…

Jesse Van Deuren

1ste jaar

Jony Onsia

2de jaar

Ellen Hoefnagels

b-stroom 1ste graad

Elly Lambaerts

3de jaar D en D/A

Elien Meurs

4de jaar D en D/A

Lizy Van Roy

2de A-finaliteit en 3de graad BSO

Els Van Herck

5de jaar ASO/TSO

Vincent Van Loo

6de jaar ASO/TSO