Leerlingenbegeleiding

In de praktijk

  • permanent onthaal
  • praktische vragen
  • persoonlijke problemen
  • studieproblemen
  • individuele begeleiding o.a. studieplanning en studiemethode
  • leren-leren sessies
  • coördinatie leerstoornissen
  • socio-emotionele begeleiding
  • contactpersoon: GON-begeleiding, bednet…

Babs Meurrens

1ste graad

Elly Lambaerts

3de jaar

Elien Meurs

4de jaar

Els Van Herck

5de jaar

Anja Van Herck

6de jaar

Lizy Van Roy

2de en 3de graad BSO