Leerlingenbegeleiding

In de praktijk

  • permanent onthaal
  • praktische vragen
  • persoonlijke problemen
  • studieproblemen
  • individuele begeleiding o.a. studieplanning en studiemethode
  • leren-leren sessies
  • coördinatie leerstoornissen
  • socio-emotionele begeleiding
  • contactpersoon: GON-begeleiding, bednet…

Jesse Van Deuren

1ste jaar

Jony Onsia

2de jaar

Babs Meurrens

1ste graad B-stroom en OKAN
OKAN-coördinatie

Margot Van den Broeck

1ste graad B-stroom en OKAN
OKAN-coördinatie

Elly Lambaerts

3de jaar D en D/A

Elien Meurs

4de jaar D en D/A

Lizy Van Roy

A-finaliteit en 3de graad BSO

Britt Copmans

5de jaar D en D/A

Vincent Van Loo

6de jaar ASO/TSO