Oei een ongeval! Wat doe je? Cursus EHBO tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.