Nieuwbouw

Een schoolgebouw voor de toekomst!

De nieuwe campus bestaat uit de hoofdsite aan de Biekorfstraat waar de middenschool, bovenbouw en sporthal werden ingeplant. De site ernaast van de lagere school werd volledig vernieuwd met nieuwe kleuterklassen en lagere school. Zo krijgt de basisschool een eigen identiteit en gezicht.

De secundaire school bezit twee entiteiten: middenschool (de eerste graad) en bovenbouw (de tweede-derde graad), ondergebracht in twee door open ruimte gescheiden gebouwen. In een eerste fase werd de bovenbouw (6.636m²) en sporthal (2.800m²) gerealiseerd; in de tweede fase de middenschool (3.850m²) en basisschool (2.358m²).

De eerste fase startte in oktober 2015, de tweede een jaar later. Op 22 september 2017 werd de campus opgeleverd.