Educatie wereldburgerschap

De wereld verandert steeds sneller: globalisering, vluchtelingenstromen, klimaattop…  De 21ste eeuw is er één van veel uitdagingen.  Op onze school werken we tijdens verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten de les, rond deze uitdagingen om oplossingen te vinden voor de wereld van morgen. Met een website proberen we op een actuele manier al onze initiatieven in kaart te brengen.  Je vindt er een hele waaier van actviteiten rond wereldburgerschap terug: klasdebatten, workshops, mondiale dag…