Democratie en burgerzin

Sta ik open voor anderen in de samenleving en leef ik kritisch?

“Waarom zou ik gaan stemmen?  Wat haalt dat nu uit? Wat hebben wij gewone burgers nu eigenlijk te zeggen?”  “Wat kunnen wij als jongeren nu eigenlijk écht veranderen?” Iedereen denkt daar wel eens aan … zeker als je bijna 18 jaar wordt. 

Democratie en “gaan stemmen” zegt je misschien niet zoveel, maar het bepaalt wel dagdagelijks ons leven.  Democratie heeft zeker ook nadelen, maar aan de hand van onderstaande activiteiten hopen we je wel aan te tonen dat onze democratie een samenlevingsvorm is die heel wat voordelen oplevert.  En dat voor éénieder van ons.  Het leven onder een totalitair regime zoals in Iran of China ziet er helemaal anders uit.  En Poetin dan, of een militair regime?  Interessante vraag!

Je leert steeds kritischer denken, beter argumenteren … want je mening telt!

1ste graad
2de graad
3de graad
ASO/TSO geschiedenis In de les behandelen we de “Arabische lente: een snel veranderende wereld”. Dit thema is nog brandend actueel.

 

5ASO godsdienst Leerlingen werken n.a.v. de theorie uit de les zelf een ethisch vraagstuk uit.
6ASO godsdienst De leerlingen besteden vanaf het 2de trimester veel aandacht aan de analyse van de menselijke identiteit.
ASO/TSO economie, geschiedenis Michaël Van Droogenbroeck dompelt ons onder in de wereld van de financiële crisis, de Griekse crisis en illustreert de wereldwijde gevolgen van deze crisissen.
ASO/TSO economie/BEC We organiseren enkele verkiezingsdebatten in samenwerking met de jeugdraad. Dit is een kennismaking met standpunten van politieke partijen.

De leerlingenraad

JOIN A GREAT TEAM

Je werkt een heel jaar samen met te gekke mensen.  Je leert vergaderen en hele acties op touw zetten in team! Jawel, de leerlingenraad doet de school leven!

CREATE COOL PROJECTS

Je werkt zelf een hele waaier aan activiteiten uit: lessenmarathon, schoolfuiven, cultuur @ school, mondiale dag, galabal, HHC @ the movies, …

PARTICIPATE @ SCHOOL

Je werkt samen met de leerkrachtenen directie aan een betere school.  Je hebt inspraak in verschillende organen en vormt zo de “stem” van de leerlingen op school.

Waarom onderlinge afhankelijkheid?

We zijn niet alleen op de wereld, wat we hier doen heeft een invloed op andere mensen.  En wat die andere mensen doen heeft ook invloed op ons.  De internationale Noord-Zuid verhoudingen spelen hierin een grote rol.  We leven niet meer los van elkaar maar zijn onderling afhankelijk.

“The flap of a butterfly’s wings in Brazil can set off a tornado in Texas.”

Theory of the butterfly-effect