Sociale rechtvaardigheid

Vind ik het belangrijk dat welvaart en welzijn eerlijk zijn verdeeld in deze wereld?

“Al maar goed dat wij het hier zo goed hebben.”, “De rijken krijgen precies alles en de armen niks!”, “Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen voor hetzelfde werk!”  Tja … iedereen is niet gelijk. Of toch wel?

Wie een beetje zijn wereld kent, weet dat de rijkdom en rechten niet eerlijk zijn verdeeld over de continenten en sociale klassen heen.  Dat neemt niet weg dat wij kunnen opkomen voor onze mening, voor meer rechtvaardigheid.

1ste graad
2de graad
ASO/TSO godsdienst Een andere kijk op de problematiek van de vluchtelingen: “So you think you can stay”

3de graad
6LO Frans Een cultfilm over de banlieues in Parijs. Krijgt iedereen dezelfde kansen? Zijn we zelf niet het product van onze omgeving?

6ASO Frans “No et moi” … een verhaal over armoede en nieuwe kansen krijgen, maar vooral ook over de vriendschap. 

ASO economie We behandelen het thema sociale tewerkstelling en bezoeken de kringloopwinkel.

ASO/TSO economie/BEC Michaël Van Droogenbroeck dompelt ons onder in de wereld van de financiële crisis, de Griekse crisis en illustreert de wereldwijde gevolgen van deze crisissen.
ASO/TSO economie/BEC Globalisering en mondialisering van de economie tonen ons de sterkte én de kwetsbaarheid van ons economisch systeem.

Waarom sociale rechtvaardigheid?

Elke individu, ongeacht zijn identiteit , heeft toegang tot de basisbehoeften, zodat welzijn voor iedereen is gewaarborgd.  Ook de mate waarin mensen functioneren in de samenleving en de mogelijkheden die zij hebben zijn van grote invloed.  De kloof tussen arm en rijk wordt echter steeds groter in de wereld.  Dat maakt het net zo moeilijk om sociale rechtvaardigheid te realiseren in de 21ste eeuw.  Bovendien zet de toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en de groeiende wereldbevolking heel wat idealen van sociale rechtvaardigheid meer en meer onder druk.

“It is not enough to be compassionate. You must act.”

Dalai Lama