Duurzame ontwikkeling

Draag ik bij tot de verbetering van het leefmilieu op aarde voor de toekomstige generatie?

Elk product lijkt tegenwoordig wel “groen” of “ecologisch verantwoord”. Ecologisch is dat automatisch cool? En wat kunnen wij nu eigenlijk zelf aan de klimaatsverandering doen?

De klimaatsverandering is één van de grote uidagingen van de 21ste eeuw.  De aarde is onze enigste thuis en als we de aarde bewoonbaar willen houden voor alle mensen dan zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.  De volgende activiteiten maken je de problematiek heel duidelijk.  Je leert ook heel wat “tips and tricks”!

Heel de school
november Afvalarme dag

februari Dikke truiendag
Kleed je warm aan want we zetten de verwarming een graadje lager. Zo besparen we energie en dat is beter voor het milieu!
2de graad
4ASO/TSO economie De leerlingen leren a.d.h.v. verschillende projecten en lessen ethische verantwoordelijkheid bij duurzaam ondernemen.
4ASO/TSO biologie Hoe kunnen we ons milieuvriendelijk en ecologisch leren gedragen? Wel, we behandelen de volgende onderwerpen: bepalen van de ecologische voetafdruk, onderzoeken van de biodiversiteit en onderzoeken van het belang van duurzame ontwikkeling.
3de graad
ASO/TSO aardrijkskunde In het thema draagkracht van de aarde bespreken we de grote “ecologische voetafdruk” van de Belgen.

 

ASO/TSO aardrijkskunde Les over duurzaam beheer van energie en grondstoffen.

ASO/TSO aardrijkskunde In het thema draagkracht en mondiale verschuivingen bespreken we een aantal actuele milieuproblemen zoals “De opwarming van de aarde”.

 

ASO/TSO economie/BEC We leren maatschappelijk verantwoord ondernemen en nemen deel aan de workshop ‘MVO aan het roer’.

ASO/TSO economie/BEC We hebben in de les aandacht voor de problematiek van de minder ontwikkelde land- en en het belang van eerlijke handel: Fair Trade, Noord-Zuidproblematiek.

ASO/TSO economie/BEC Vanuit de actualiteit focussen we ons op toenemende aandacht voor duurzame, groene economische groei en de rol die consumenten, producenten en de overheid hierbij spelen. 

ASO/TSO economie/BEC Eind september 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals) opgesteld om de wereld te verbeteren tegen 2030.

Groene school
november Eat local
We koken samen met de leerlingen VV low-impactsoep en verkopen die tijdens een middag. De opbrengst schenken we aan 11.11.11.
 november Zero afval
We zetten de leerlingen aan om zo weinig mogelijk afval te produceren.
februari Kan het Watt minder?
De dikke truiendag gaat dit jaar door op 6 februari. Dan zetten we de verwarming een tikje lager.
maart Wereldwaterdag
We gaan in heel de school op zoek naar waterverspilling, zoals lekkende kranen.
april gsm-inzamelactie
Recyclage breidt zich steeds meer uit omdat het nut en de noodzaak van recyclage steeds groter worden.
mei Da’s proper!
De leerlingen nemen deel aan een quiz, rollenspel en/of debat rond afval.

Waarom duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling betekent dat er genoeg is, voor altijd en voor iedereen hier en elders op de planeet.  We moeten oog hebben voor de limieten van de aarde, voor de slechte invloed van milieuvervuiling op de mens en ook voor de relatie tussen milieu en economie.  Nu en op lange termijn.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it”

Robert Swan