Onderlinge afhankelijkheid

Voel ik me verbonden met andere delen van de planeet en heb ik inzicht in de onderlinge verhoudingen in de wereld?

“Amai … in mijnen tijd was naar Frankrijk rijden al een verre reis!”  Klinkt dit jou bekend in de oren?  Voor je grootouders klonk Thailand waarschijnlijk als een droom of een sprookje uit 1001-nacht toen ze jong waren, maar jij hoeft nu enkel maar een ticketje op het internet te bestellen en de vlieger te nemen. “The world is just a click away!”

De wereld wordt steeds meer en meer een dorp.  Tegenwoordig zie je elke dag wel beelden van “de andere kant” van de wereld en het is al lang duidelijk dat wat aan die andere kant gebeurt ook zijn weerslag hier heeft.  Een daling van de de beurs in China voelen we hier onmiddellijk in Europa, een oorlog in Syrië en de mensen vluchten naar onze contreien.  Kunnen we dan onverschillig blijven?  Kunnen we die “andere” zo maar in de kou laten staan?  Kunnen we soms niet allemaal een beetje hulp gebruiken?  Je ontdekt het hier.

1ste graad
september Bij het begin van het schooljaar ontvangen we alle leerlingen op een hartelijke manier met onthaaldagen. Zo kan iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, elkaar op een fijne manier beter leren kennen.
2de graad
4OI bedrijfseconomie Vlajo Jieha! is een korte ondernemingservaring, waar-bij de leerlingen proeven van ondernemen én stilstaan bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In kleine teams starten ze een eigen onderneming, waarbij ze zich in hun productkeuze vooral focussen op eco/bio-, fairtrade -of streekproducten. Met de behaalde winst ondersteunt het team een goed doel naar keuze.

3de graad
ASO/TSO aardrijkskunde Binnen het thema draagkracht van de aarde gaan we op zoek naar de oorzaken en gevolgen van internationale migraties en de bijbehorende vluchtelingenproblematiek.

ASO/TSO economie Wat is verantwoord ondernemen, wat is financiële educatie en wat is modern burgershap? Je leert het met de tool Skilville !

ASO/TSO economie In de miniondernemingen ervaren leerlingen de realiteit van het ondernemen in alle facetten, een uitdaging om ethisch en duurzaam ondernemen toe te passen op kleine schaal.
ASO/TSO economie Michaël Van Droogenbroeck dompelt ons onder in de wereld van de financiële crisis, de Griekse crisis en illustreert de wereldwijde gevolgen van deze crisissen.
ASO/TSO economie Globalisering en mondialisering van de economie tonen ons de sterkte én de kwetsbaarheid van ons economisch systeem.
ASO/TSO economie De financiële wereld is op grote schaal in opspraak gekomen. Tijdens de workshop ‘Schaaf je financiële vaardigheden bij’ (KUL, campus Brussel) wordt ons op een concrete manier informatie aangereikt om doordacht om te springen met verzekeringen, beleggingen, leningen, …

Waarom onderlinge afhankelijkheid?

We zijn niet alleen op de wereld, wat we hier doen heeft een invloed op andere mensen.  En wat die andere mensen doen heeft ook invloed op ons.  De internationale Noord-Zuid verhoudingen spelen hierin een grote rol.  We leven niet meer los van elkaar maar zijn onderling afhankelijk.

“The flap of a butterfly’s wings in Brazil can set off a tornado in Texas.”

Theory of the butterfly-effect