Mensenrechten

Gedraag ik me waardig tegenover anderen?

“Weer zo’n schandaal!  En je zal zien hij geraakt er mee weg, hé!”, “Zoveel onschuldige mensen die sterven, die hebben toch niemand iets misdaan?”, “Tja … zo’n Mohamedcartoon, zo erg is dat nu toch ook niet.” “De asielcentra zitten toch al vol?”  Deze uitspraken doen zeker wel een belletje rinkelen.

Als je het nieuws bekijkt lijkt het wel alsof de mensenrechten elke dag geschonden worden, alsof ze niet gerespecteerd worden.  Maar wat zijn nu precies onze rechten?  Hebben mensen dezelfde rechten in China?  Zijn deze rechten universeel of komen ze meer en meer onder druk te staan nu we steeds met meer verschillende mensen moeten samenleven?

1ste graad
2de graad
3de graad
BSO PAV Bezoek aan het Red Starline Museum in Antwerpen. Nu is er een grote migratiestroom van de Arabische landen naar Europa. Ooit was dit anders.

BSO PAV Waarom komen vluchtelingen naar hier?, Welke rechten hebben zij?, Wat hebben zij meegemaakt?, … Veel vragen, geen gemakkelijke antwoord- en. We bezoeken het asiel-centrum in Broechem.

Waarom mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die voor alle mensen gelden, overal en altijd.  Ze staan beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  Vaak worden mensenrechten geschonden.  En niet alleen binnen dictaturen of in oorlogssiutaties.  Kinderen hebben bovendien ook rechten.  Deze staan in een apart verdrag, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

“A right delayed is a right denied.”

Martin Luther King