Diversiteit

Sta ik open voor anderen in de samenleving en leef ik kritisch?

“Voal janet!”, “Maar die mensen kunnen toch echt wel arig doen!”, “Hoe … waarom moeten die allemaal naar hier komen?  Dat ze toch ‘ns in Syrië blijven!”, “Eigen volk eerst!” “Ja … ik hem het nie zo me van die buitenlanders, maar Kompany en Lukaku zijn wel goei.” Je kent dergelijke uitspraken wel.  Misschien kwamen deze gedachten ook al in jou op.  Maar zijn we eigenlijk wel zo “anders”?

We evolueren in sneltempo naar een muticulturele samenleving.  Moeten we alles verdragen?  Is die “andere” echt wel zo anders? Kent onze verdraagzaamheid ook grenzen?  Vragen waar we ons niet van mogen afschermen.

1ste graad
2A natuurwetenschappen In de les hebben we het over de mensen als soort:
“Alle mensen kunnen zich onderling voortplanten. Alle mensen behoren dus tot dezelfde soort, maar soms worden mensen anders behandeld wegens hun huidskleur. Dat noemen we racisme. Als mensen anders behandeld worden omdat ze er anders uitzien spreken we van discriminatie. Uiterlijke kenmerken mogen bijgevolg geen aanleiding zijn tot discriminatie inzake rechten of plichten.”
2de graad
3de jaar Met de mondiale dag gaan we met heel het 3de jaar een wandeling doen in de leuke, vreemde en minder bekende wijken in Antwerpen. Check it out @ “mondiale dag”!
4ASO Frans Enkele klassen bekijken de Franse film Intouchables. Wanneer twee totaal verschillende mensen elkaar beter leren kennen, zien ze dat de andere toch niet zo anders is.

3de graad
6TSO Frans Een strip en een literair meesterwerk. We komen in contact met een vreem- de cultuur, de liefde voor muziek, andere waarden en normen.

6ASO Frans Een pakkend verhaal … over een vluchteling, een vreemd land, de ontmoeting tussen twee verschillende culturen … maar toch gelijkgestemde geesten.

Internationaal project

Alle leerlingen van het 5de jaar kunnen deelnemen aan het Internationaal Project.   We werken samen met verschillende internationale partnerscholen.  Je verblijft een week bij een gastgezin in het buitenland en je ontvangt een week een buitenlandse gast thuis.  Een unieke kans …. en een TOP-ervaring gegarandeerd!

Ercolano

ITALIA

Bon giorno amici belgi!  Ercolano che bella e interessante.

Berlin

DEUTCHLAND

Guten Tag!  Berlin ist gans toll! Berlin ist die Bundeshaupstadt … ist ein modernes hauptstadt.

Córdoba

ESPAÑA

Hola amigos belgas. Córdoba es una ciudad bestial.

Waarom diversiteit?

Onder diversiteit verstaan we alle verschillen tussen mensen op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijk en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit… Door te leren omgaan met diversiteit, leer je harmonieus samen te leven met anderen in onze samenleving.

“United we stand, divided we fall.”

ancient Greek storyteller Aesop